Board Committees

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION

The members of the board (“Board”) of directors (“Directors”) of the Company are set out below.

Executive Directors

Mr. Qiu Dongfang(Chairman of the Board)

Mr. Zhang Sheng Hai

Ms. Yu Yixing

Non-executive Director

Mr. Qiu Bin

Mr. Chui Kwong Kau

Independent Non-executive Directors

Mr. Chan Chi Keung, Billy

Mr. Wang Zhe

Mr. Yi Baxian

Director / Board Committee Audit Committee Nomination Committee Remuneration Committee
Mr. Qiu Dongfang Chairman
Mr. Zhang Sheng Hai
Ms. Yu Yixing Member
Mr. Qiu Bin Member
Mr. Chui Kwong Kau
Mr. Chan Chi Keung, Billy Chairman
Mr. Wang Zhe Member Member Member
Mr. Yi Baxian Member Chairman